KnigkinDom.org» » »📕 El arasında - Əli Hüseynov Mirzadə

El arasında - Əli Hüseynov Mirzadə

Книгу El arasında - Əli Hüseynov Mirzadə читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

8 0 El arasında - Əli Hüseynov Mirzadə
0
Автор: Əli Hüseynov Mirzadə Жанр: Книги / Разная литература 09:00, 10-05-2023 Доступен ознакомительный фрагмент. Купить и прочитать книгу в полном формате можно у официальных правообладателей (издательств, официальных порталов авторов и исполнителей)

Книга El arasında - Əli Hüseynov Mirzadə читать онлайн бесплатно без регистрации

Əli Seyid Müseyib oğlu Hüseynov (Mirzadə) 1929-cu ildə Laçın rayonunun Alıqulu kəndində anadan olmuşdur. Çətin və şərəfli həyat yolu keçmiş Əli Hüseynov 4 noyabr 2019-cu ildə Sumqayıt şəhərində vəfat etmişdir. Kitabda Əli Hüseynovun şeirlərinin bir hissəsi toplanmışdır.

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
Ознакомительный фрагмент

Əli Seyid Müseyib oğlu Hüseynov (Mirzadə) 1929-cu ilin avqust ayında Laçın rayonunun Alıqulu kəndində anadan olmuşdur.

Hələ 9 yaşında olanda, atası – Mirzadə Seyid Müseyib Seyid Hüseyn oğlu siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olunaraq 8 il müddətinə sürgünə göndərilmiş və ondan bir daha xəbər alınmamışdır.

Uşaqlığı çox çətin keçsə də, təhsil almaq üçün əlindən gələni etmişdir.

1-ci sinifi Ağcabədi rayonun 3-cü Parax qəsəbəsində, 2-7-ci sinifləri Laçın raynonun Pircahan kənd məktəbində, 7-10-cu sinifləri isə Laçın şəhər məktəbində oxuyub bitirən Əli Hüseynov 1949-cu ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstutunun (AZİ) Neft-Mexanika fakültəsinə qəbul olunmuşdur.

İnstutun 1-ci kursunu bitirsə də, təhsilinə davam edə bilməmiş və institutu tərk etməyə məcbur olmuşdur.

1950-ci ildə hərbçi olmaq həvəsi ilə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərindəki Tbilisi Hərbi Artilleriya məktəbinə daxil olmuşdur.

Burada 2 il hərbi təhsil alan Əli Hüseynov, atasının siyasi fəaliyyətə görə həbs olunduğu bəhanə gətirilərək təhsilini yarım buraxmağa məcbur edilmişdir.

1953-cü ildə Bakıya qayıdan Əli Hüseynov məcburi hərbi xidmətə çağrılmış və Bakı şəhəridə yerləşən Azərbaycan divizyasında (AzDiviziya) hərbi xidmətə başlamışdır.

Burada serjant rütbəsi ilə 3 il müddətində hərbi xidmət keçmiş və 1956-cı ildə tərxis olunmuşdur.

1956-cı ildə doğma yurduna qayıdan Əli Hüseynov 1969-cu ilə qədər öz kolxozlarında briqadir, təftiş komissiyasının sədri vəzifələrində çalışmışdır.

Çalışdığı illərdə fərdi məsuliyyəti və ədalətli qərarları ilə qədirbilən xalqının hörmətini qazanmışdır.

01 oktyabr 1969-cu il tarixində Əli Hüseynov Laçın rayon Rabitə Qovşağının Pircahan kənd Rabitə Şöbəsinə rəis təyin olunur. Rabitə şöbəsinin rəisi işlədiyi 23 il ərzində rayonun və Azərbaycanın ən qabaqcıl rabitə şöbə rəislərindən biri olmuş, yükəsk xidməti Azərbaycan və SSRİ rabitə nazirlikləri tərəfindən hər il keçici bayraq və müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuşdur.

Hərbi nizam-intizamı və qanunları yaxşı bilən Əli Hüseynov Pircahan kənd rabitə şöbəsinin rəisi işlədiyi illərdə, 3 il ərzində OADKYC (Orduya, Aviasiyaya, Donanmaya Könüllü Yardım Cəmiyyəti)-nin tərkibində hərbi hazırlıq müəllimi vəzifəsində işləmiş və bu illərdə Pircahan və Təzəkənd sovetliyində hərbi xidmətdən möhlət almış gənclərə hərbi hazırlıq dərsi keçmişdir.

Əli Hüseynovun əməyi təkcə rəhbərlik tərəfindən yox, Pircahan sovetliyi və yaxın kəndlərin əhalisi tərəfindən də həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir.

Ədalətli və prinsipial xarakteri, Əli Hüseynovu sevilən və sayılan bir el ağsaqqalına çevirmişdir.

Əli Hüseynov doğma yurdunun düşmən tərəfindən işğal olunduğu 17 may 1992-ci il tarixinə qədər Pircahan kənd Rabitə Şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir.

Əli Seyid Müseyib oğlu Hüseynov (Mirzadə)4 noyabr 2019-cu il tarixində, doğma yurdunun həsrəti ilə, Sumqayıt şəhərində vəfat etmişdir.

Doğma yurdu Laçının, düşmən tərəfindən işğalı, Əli Hüseynovu dərindən yaralamış və beləliklə onu öz hisslərini şeirlərə əks etditməyə vadar etmişdir.

O, şeirlərini Seyid təxəllüsü ilə qələmə almışdır.

Bu kitabda, Əli Hüseynovun 1992-ci ildən bəri yurd həsrəti ilə qələmə aldığı şeirlərinin bir hissəsi toplanmışdır.

Dağlarda

Dostlar, ürəyimdə arzularım var,

Cəsur qartal olub uçam dağlara,

Qıy vuram, hay salam dərələrində,

Zirvədən zirvəyə keçəm dağlarda.

Daşlardan süzülən sərin bulağı,

Qoyunlu, quzulu, güllü yaylağı,

Xəstənin dərmanı çiçəklərini,

Birbəbir arayıb, seçəm dağlarda.

Çıxam dağ döşünə, kəkotu dərəm,

Əvəlik xörüyün ip üstə sərəm,

Dəstə cincilimi, qırxbuğumunu,

Dəstə-dəstə tutub, biçəm dağlarda.

Alması, armudu cürbəcür barı,

Qaymaqçiçəyində balın nübarı,

Yağı torpağında, düşmən əlində,

Qalmasın pətəyim, beçəm dağlarda.

Yaşıl meşələrlə, gen dərələrlə,

Burula-burula çeşmədən gələn,

“Xəzəltökülənin” billur suyundan,

Əyilib doyunca içəm dağlarda.

Torpağım ağlayır, daşım ağlayır,

Gözümdən süzülən yaşım ağlayır,

Əziz simsarların nurlu məzarı,

Bilirsiz qalıbdır neçəm dağlarda.

Seyid intizarda, ürək dardadır,

Xəyalım dağlarda, o diyardadır,

Axirət evinə, haqq dünyasına,

Yaşayam dağlarda, köçəm dağlarda.

Dağlar

Qar əliyər, çovğun vurar,

Maralların boynun burar,

Duman gələr, dəsgah qurar,

Amansızdır üzün, dağlar.

Qışda gül, nərgizin bitməz,

Zirvən uca, əlim yetməz,

El yeriməz, karvan getməz,

Kəsilər yol, izin, dağlar.

Kəkliklərin qara qonar,

Heç bilməzsən hara qonar,

Nə canlı, cansızı qanar,

Murovun, Qırx-Qızın, dağlar.

Havaların bəyazlaşa,

Qar əriyə, çaylar daşa,

Göldə sonan qaqqıldaşa,

Gəlib görrəm özüm, dağlar.

Seyid sizdən ayrı düşdü,

Sızlamaqdan bağrı bişdi,

Bu nə zülüm, bu nə işdir,

Qan ağlayır gözüm, dağlar.

Laçın

Adın bəlli oldu bütün dünyada,

Heyif, vüqarından yenildin Laçın.

İgidlər qorumuş səni hər zaman,

Satqınlar feli ilə verildin Laçın.

Əzəl satılmışdı şah Qaragölün,

Heç kim inanmazdı satılar elin,

Ayağı altına fitnənin, felin,

Cındır palaz kimi sərildin Laçın.

Varı-dövlətindən əl çəkdi xalqın,

Zəngin sərvətindən əl çəkdi xalqın,

Gözəl nemətindən əl çəkdi xalqın,

Dəyməmiş meyvə tək dərildin Laçın.

Seyid ədalətnən nəzm elə barı,

Qurd quzudan dayanmışdı yuxarı,

El gözüdü, yaxşı görür onları,

Yaxşılar pis kimi göründü Laçın.

Laçından olmuşuq

Eşidin ariflər, bilsin el-oba,

Laçın kimi cənnət cahandan olmuşuq,

Yaşıl meşə, sərin sular, təmiz hava,

Ətir saçan gözəl məkandan olmuşuq.

Sərt qayalar, uca dağlar, zirvəsi qar,

Güneyləri, quzeyləri axar-baxar,

Çiçəyində min bir dərdin dərmanı var,

Dərd sağaldan həkim, loğmandan olmuşuq.

Şır-şır axan dərələri, çayları var,

Dürlü-dürlü, fəsilləri, ayları var,

Gur ovası, hayları, harayları var,

Çal-çağırlı haydan, haraydan olmuşuq.

Talan oldu elimizin dövlət, varı,

Yurdda qaldı böyük-böyük intizarı,

Qan ağlayır əzizlərin məzarları,

Nurlu-nurlu, gordan, məzardan olmuşuq.

Seyid yazır dərdimizi tamam, yarı,

Fil də çəkməz çəkdiyimiz bu azarı,

İtirmişik allı-güllü bir baharı,

Bar-bəhərli yaydan, bahardan olmuşuq.

Seyid Həmidin vətənisən Əliqulu

Hər yanı dərəli, dağlı meşələr,

Seyid Həmidin vətənisən Əliqulu.

Əlinin qulusan, ən qədim eli,

Seyid Həmidin vətənisən Əliqulu.

Babamız Əli də burdan keçibdir,

Sərin bulağının suyun içibdir,

Səndən ötüb keçir Dül-Dülün yolu,

Seyid Həmidin vətənidir Əliqulu.

Hər tərəfdə uca zirvələrin var,

Səndən ilham alıb ucalanıblar,

Dağında daşında nişangah dolu,

Seyid Həmidin vətənidir Əliqulu.

Mirəyal, Çalqaya, Yunusun dağı,

Daşbulaq üstündə qonaq yığnağı,

Söz deyib yazanla doludur dolu,

Seyid Həmidin vətənidir Əliqulu.

Müseyib düzünün qənşəri Çimən,

Qışı ağ çiçəkli, yazı yasəmən,

Əlvan çiçək açır hər meyvə gülü,

Seyid Həmidin vətənidir Əliqulu.

Sərin bulaqların bahar bağların,

Bitkiyə can verir, çoxaldır barın,

Bəhrəli bağların meyvəsi dolu,

Seyid Həmidin vətənidir Əliqulu.

Tufana qərq olmuş bəlalı başın,

Dağılmış, daş üstə qalmamış daşın,

Keşmə-keşli olur tarixin yolu,

Seyid Həmidin vətənidir Əliqulu.

Tarixdir yaradan qəhrəmanları,

Kişili, qadınlı igid canları,

Dünya xalı deyil, yenə də olu,

Seyid Həmidin vətənidir Əliqulu.

Yazırsan yaz, düzünü yaz

Qələm tutub şeir, əsər yazan dostum,

Yazırsan yaz, düzünü yaz.

Nəyə lazım sən yazdığın

Отзывы - 0

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.


Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

  • 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
  • 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
  • 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
  • 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.


Партнер

Новые отзывы

  1. Гость Валентина Гость Валентина03 июнь 19:38 Очень корявый язык, из-за этого трудно воспринимать текст. Автор, очевидно, армянка и русским владеет не вполне. Не надо бы... Блан Пэ - Кристина Акопян
  2. Рита Рита03 июнь 15:50 Понравилась. Казалось бы в таком легком жанре показаны очень серьезные проблемы. Меня это удивило. Но любовь побеждает всегда!... Любовь и подростки - Эрика Лэн
  3. Oksikras Oksikras02 июнь 23:55 Браво автору 👏в некоторых местах даже всплакнула) Читается легко, гг на высоте! ... Отец моего жениха - Алайна Салах
Все комметарии
Новое в блоге
Новинки бесплатной онлайн библиотеки